OPIEKA MEDYCZNA DLA FIRM

  • przejrzysty i prosty system rozliczeń w ramach jednej umowy z zakładem pracy
  • ryczałt opłacany za Program stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu
  • ograniczenie/optymalizacja kosztów przez zmniejszenie poziomu absencji
  • zwiększenie motywacji i przywiązania do firmy, zwiększenie produktywności
  • kompleksowa opieka medyczna dla Twoich pracowników
  • utrzymanie kluczowych pracowników, w tym zmniejszenie rotacji kadr
  • aktywne kształtowanie polityki personalnej
  • możliwość dostosowania zakresu opieki zdrowotnej do wymagań Pracodawcy
  • badania medycyny pracy

Każdy pacjent uzyskuje dostęp do 24h Infolinii Medycznej umożliwiającej nie tylko szybki i łatwy dostęp do informacji medycznej, ale także kompleksową koordynację leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego z uwzględnieniem koordynacji wykonania badań diagnostycznych na terenie całego kraju. Poprzez infolinię medyczną pacjent m.in. rezerwuje termin konsultacji lekarskiej, badania diagnostycznego, wzywa lekarską wizytę wyjazdową.


Poza telefoniczną rezerwacją terminów wykonania usług medycznych istnieje również możliwość ich samodzielnego umówienia przez pacjenta za pośrednictwem modułu rejestracji on-line. W taki sam sposób pacjent może zmienić lub odwołać termin ustalonej wizyty. Dodatkowo, system rejestracji on-line umożliwia pacjentowi przesłanie skierowań na badania diagnostyczne celem umówienia terminu badania we właściwej pracowni diagnostycznej.


Medinet S.A. udostępnił swoim Klientom nową odsłonę Indywidualnego Konta Zdrowotnego – portal, dzięki któremu pacjenci mogą samodzielnie zarządzać swoimi usługami medycznymi. Wraz z nową, dostosowaną do urządzeń mobilnych szatą graficzną portal zyska nowe funkcjonalności. Od teraz pacjenci Medinet S.A. będą mogli w jednym miejscu umawiać się na wizyty oraz korzystać z wideokonsultacji. W ramach Indywidualnego Konta Zdrowotnego każdy pacjent ma możliwość przechowywania swojej dokumentacji medycznej (skierowania, wyniki badań, wyniki konsultacji) i udostępnienia jej lekarzowi, np. w trakcie konsultacji lekarskich i wideokonsultacji. Intuicyjna nawigacja pozwoli na łatwe i szybkie poruszanie się po portalu, a także bezproblemowe odnalezienie potrzebnych usług i funkcjonalności.


Każda rezerwacja terminu wizyty lekarskiej lub badania diagnostycznego potwierdzana jest dodatkowo komunikatem SMS wysyłanym na wskazany przez pacjenta numer telefonu komórkowego. Komunikat SMS zawiera rodzaj, termin i miejsce wykonania usługi medycznej, a w przypadku porady lekarskiej również dane konsultanta medycznego.


W ramach współpracy pacjent ma zapewniony dostęp do sieci kilku tysięcy naszych Partnerów Medycznych na terenie całego kraju. Dzięki temu rozwiązaniu istnieje możliwość uzyskania np. porady specjalistycznej zarówno w placówce medycznej oferującej szeroki zakres konsultacji specjalistycznych, jak i w ośrodku specjalizującym się w leczeniu tylko danego schorzenia.


Program umożliwia pacjentowi nieograniczony dostęp do lekarzy specjalistów, którzy proponują odpowiednią profilaktykę, diagnostykę i leczenie. Konsultacje specjalistyczne są nielimitowane i nie wymagają skierowania od lekarza prowadzącego. Czas oczekiwania na poradę lekarza internisty, pediatry lub lekarza rodzinnego nie przekracza 24h, a porada pozostałych lekarzy specjalistów jest dostępna do 72h.


Medinet S.A. uruchomiła dla swoich Klientów usługę wideokonsultacji. Bez wychodzenia z domu pacjenci mają możliwość indywidualnego kontaktu bezpośrednio z dyżurującym lekarzem. Wizytę można umówić w dogodnym dla siebie terminie, niezależnie od miejsca pobytu pacjenta oszczędzając czas poświęcony na drogę do przychodni. Lekarz odpowie na nurtujące Pacjenta pytania dotyczące stanu zdrowia, skonsultuje wyniki badań, pokieruje dalszym leczeniem. Wyniki badań celem interpretacji można wysłać poprzez Indywidualne Konto Zdrowotne.


W przypadku wskazań medycznych pacjent ma zagwarantowany dostęp do szerokiego zakresu badań diagnostycznych. Diagnostyka wykonywana jest po skierowaniu lekarza prowadzącego lub specjalisty w placówce medycznej prowadzącej leczenie oraz we współpracujących pracowniach diagnostycznych.


W zależności od rodzaju wariantu opieki medycznej pacjent uprawniony jest do corocznego profilaktycznego przeglądu stanu zdrowia. Zakres konsultacji lekarskich oraz badań diagnostycznych został opracowany w celu prewencji najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych. Przegląd stanu zdrowia nie wymaga konieczności posiadania skierowania lekarskiego i jest umawiany w dogodnym dla pacjenta terminie.


Pacjenci mają dostęp do opieki pielęgniarskiej realizowanej w placówce medycznej prowadzącej leczenie pacjenta lub wyjazdowo w miejscu pobytu pacjenta.


W sytuacji, gdy stan zdrowotny pacjenta nie pozwala na dotarcie do placówki medycznej 24h Pogotowie Medyczne organizuje lekarską wizytę wyjazdową w miejscu pobytu pacjenta w wybranych miejscowościach na terenie kraju. Wizyta lekarska obejmuje badanie lekarskie, wystawienie recept i innych zaświadczeń lekarskich. Niezależnie, istnieje również możliwość uzyskania porady medycznej w punktach pomocy doraźnej na terenie całego kraju.


W sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta wymaga leczenia szpitalnego 24h Infolinia Medyczna zapewnia pomoc w ustaleniu właściwego miejsca planowej hospitalizacji na terenie całego kraju. Zabiegi operacyjne wykonywane są przez doświadczonych specjalistów z wyspecjalizowanych placówek szpitalnych na terenie całego kraju. Przed zabiegiem operacyjnym pacjent jest konsultowany przez chirurga i anestezjologa, a po zabiegu przebywa pod całodobową indywidualną opieką lekarsko – pielęgniarską. W trakcie pobytu w szpitalu pacjent jest w stałym kontakcie ze swoim Indywidualnym Opiekunem Medycznym, który służy pomocą w organizacji leczenia szpitalnego i powrotu do domu.


Program opieki medycznej obejmuje szereg zabiegów rehabilitacyjnych, których zakres i rodzaj ustalany jest w zależności od wskazań medycznych określonych przez lekarza prowadzącego leczenie pacjenta. W sytuacji uniemożliwiającej dotarcie pacjenta do placówki medycznej istnieje możliwość zorganizowania transportu medycznego do placówki rehabilitacyjnej lub organizacji wybranych zabiegów w miejscu pobytu pacjenta.


Usługi stomatologiczne dostępne są w sieci współpracujących placówek medycznych. Pacjent i jego rodzina mają zagwarantowany coroczny przegląd stomatologiczny i zniżkę od aktualnego cennika detalicznego Partnera Medycznego. W zależności od rodzaju posiadanego wariantu opieki medycznej pacjent ma zapewnione nieodpłatne zabiegi profilaktyczne, takie jak usuwanie kamienia nazębnego i lakowanie zębów, a także opcjonalnie nieodpłatne zabiegi stomatologiczne.


W ramach współpracy z pracodawcą prowadzony jest monitoring daty ważności badań okresowych każdego pracownika, z którym następnie kontaktuje się konsultant 24h Infolinii Medycznej w celu umówienia terminu wizyty w placówce medycznej. Badania wstępne, okresowe i kontrolne wykonywane są w jednolitym standardzie w oparciu o profile medycyny pracy obejmujące badania i konsultacje specjalistyczne, niezbędne do uzyskania przez pracownika zaświadczenia o zdolności do pracy. Zakres profili uzależniony jest również od czynników szkodliwych występujących na danym stanowisku pracy. Gwarantujemy sprawną organizację profilaktycznej opieki medycznej dla pracowników zlokalizowanych na terenie całego kraju. W zależności od rodzaju zagrożeń stanowiskowych całość badań medycyny pracy realizowana jest w miarę możliwości tego samego dnia. Ponadto, współpraca w zakresie medycyny pracy obejmuje również wszystkie pozostałe elementy wymagane od pracodawcy na podstawie obowiązujących przepisów prawa.


Panel HR jest specjalnym systemem dla osób zarządzających programem opieki medycznej w firmach. Dzięki dostępowi do panelu można w łatwy sposób przedłużyć ważność firmowych pakietów medycznych, zmienić ich rodzaj, a także mieć podgląd do dokumentów księgowych. Zaloguj się do Panelu HR >


W zależności od potrzeb Pogotowie Medyczne organizuje krajowy lub zagraniczny transport medyczny realizowany drogą lądową lub lotniczą. W trakcie transportu zapewniamy pacjentowi asystę wykwalifikowanego personelu medycznego m.in. lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek. Nasz serwis obejmuje również pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z organizacją transportu medycznego.
Nasi pacjenci mają do dyspozycji klimatyzowane ambulanse sanitarne, których specjalistyczne wyposażenie obejmuje m.in. hydro-pneumatyczną podstawę pod nosze główne, posiadającą niezależne zawieszenie stabilizujące poziomą pozycję pacjenta podczas transportu, a także sprzęt medyczny do prowadzenia intensywnej terapii np. pompa infuzyjna, respirator, defibrylator.
W przypadku realizacji transportu medycznego pacjenta drogą lotniczą istnieje możliwość zorganizowania asysty medycznej w trakcie lotu samolotem rejsowym. Jeżeli stan zdrowia pacjenta wymaga pozycji leżącej to podróż przebiega na noszach montowanych w wydzielonym obszarze samolotu. Istnieje również możliwość zorganizowania transportu lotniczego na bazie odrzutowego lub turbośmigłowego samolotu sanitarnego. Rodzaj samolotu i jego wyposażenie zależy od stanu zdrowia pacjenta i odległości na jaką ma zostać przewieziony.


Uczestniczymy w organizacji i zabezpieczeniu medycznym imprez masowych organizowanych przez instytucje prywatne i samorządowe oraz indywidualnych pracodawców. Poza obecnością ekipy medycznej w trakcie trwania imprezy i transportu medycznego ewentualnych poszkodowanych do szpitala, nasza pomoc może objąć organizację patroli pieszych i organizację stałych punktów medycznych, włącznie z możliwością utworzenia na terenie imprezy szpitala polowego.