CO MOŻESZ ZYSKAĆ?

  • System rezerwacji wizyt
  • Autoryzacja usług
  • Moduł rozliczeń online
  • Ogólnopolski wykaz partnerów
  • Akcje profilaktyczne
DLA PARTNERA MEDYCZNEGO

Zapraszamy do współpracy placówki medyczne oraz lekarzy z terenu całego kraju. W ramach stałego rozwoju naszej sieci medycznej jesteśmy zainteresowani zagwarantowaniem jak najszerszego dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów objętych programem opieki medycznej Grupy CLM Medinet S.A.

REZERWACJA USLUG ONLINE

Wszystkie usługi medyczne umawiane są przez naszych pacjentów wyłącznie za pośrednictwem 24h Infolinii Medycznej lub dedykowanego modułu rejestracji wizyt on-line. Dzięki temu systemowi rezerwacji wizyt nasz Konsultant jest w bezpośrednim kontakcie z pacjentem i personelem Państwa placówki medycznej, z którym ustala wszystkie szczegóły dotyczące rezerwacji terminu wizyty lekarskiej lub badania diagnostycznego. W efekcie nasi Konsultanci stanowią również wsparcie obsługowe dla pracowników rejestracji Państwa placówki medycznej.

AUTORYZACJA USLUG

W ramach naszej współpracy nie wymagamy od Państwa personelu szczegółowej znajomości zakresu usług objętych programem opieki medycznej pacjenta. W trakcie rejestracji nasz Konsultant autoryzuje tylko wybrane świadczenia zdrowotne, do których w danym momencie uprawniony jest pacjent. Jednocześnie w ramach naszej współpracy oddajemy do Państwa dyspozycji wygodny w użytkowaniu moduł weryfikacji uprawnień pacjenta on-line, który umożliwia podgląd na szczegółowy zakres usług medycznych objętych wariantem opieki medycznej pacjenta.

ROZLICZENIA

Wszystkie świadczenia zdrowotne zrealizowane dla naszych pacjentów rozliczane są w oparciu o udostępniony Państwu przyjazny w obsłudze moduł rozliczeń on-line. W momencie autoryzacji usługi medycznej przez naszego Konsultanta, trafia ona do wirtualnego koszyka zleceń, który uruchamiany jest przez personel Państwa rejestracji w momencie przybycia pacjenta do placówki medycznej. W ten sposób systematycznie i szybko tworzony jest raport z wykonanych usług medycznych, który stanowi podstawę do obciążenia CLM Medinet S.A. kosztami wykonanych usług medycznych na koniec miesięcznego okresu rozliczeniowego.

DODATKOWE KORZYSCI

Współpraca z CLM Medinet S.A. gwarantuje Państwu możliwość pozyskania nowych pacjentów w ramach nowoczesnego systemu współpracy. Ponadto, obecność na wykazie placówek partnerskich CLM Medinet S.A. umożliwia ogólnopolską dystrybucję informacji o świadczonych przez Państwa usługach medycznych. Nasi Partnerzy Medyczni uczestniczą również jako ośrodki medyczne w wielu akcjach profilaktycznych organizowanych przez Medica Assistance na zlecenie naszych klientów korporacyjnych.